วงการดนตรีสากลสูญเสียอีกครั้ง “นายประสิทธิ์ พยอมยงค์”
   ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – เรียบเรียง) พุทธศักราช ๒๕๓๒
           นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แจ้งว่า “นายประสิทธิ์   พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – เรียบเรียง) พุทธศักราช  ๒๕๓๒ ได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ณ สถานพยาบาล ศุขเวช  เนอสซิ่งโฮม (ราม ๒๑) เลขที่  ๒๐/๖  ซอยรามคำแหง ๒๑ (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เนื่องจากระบบทางเดินหายใจและระบบเลือดล้มเหลว สิริอายุ ๘๔ ปี  โดยมีกำหนดจะสวดอธิษฐาน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัด แม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ และกำหนดจะทำพิธีฝังส่งวิญญาณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่วงการดนตรีไทยสากลได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติอีกครั้ง  เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านดนตรีไทยสากล ได้รับพระราชทานรางวัลมากมายในการประพันธ์เพลงไทยสากลอีกหลายรางวัล  พร้อมทั้งได้รับรับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะนักดนตรีตัวอย่าง  ในการนี้ สวช.ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติที่เมื่อเสียชีวิต โดยเป็นเงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ๑๕,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท” 

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายและศิษยานุศิษย์ร่วมงานสวดอธิษฐานและร่วมพิธีฝังส่งวิญญาณ เพื่อไว้อาลัยอีกทั้งเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์
อนึ่ง  นายประสิทธิ์ พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล – เรียบเรียง)  พุทธศักราช ๒๕๓๒ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะด้านดนตรีไทยสากล  โดยเป็นนักดนตรี  นักแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน  มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ปี และได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้านแยกและเรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมถึง ๒ ครั้ง  และรับพระราชทานรางวัลในการประพันธ์เพลงไทยสากลอีกหลายรางวัล พร้อมทั้งได้รับรับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะนักดนตรีตัวอย่าง นอกจากนี้  ยังเป็นครู   ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรี  และเป็นกรรมการตัดสินเพลงให้สมาคมดนตรีและสถาบันต่าง ๆ  อาจารย์ประสิทธิ์   พยอมยงค์   มีคติประจำใจคือ นักดนตรีต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตน  และมีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานของตนให้ดีที่สุด  เพื่อรับใช้สังคมตามความสามารถจากประสบการณ์และสติกำลังที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง
จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  (เพลงไทยสากล – เรียบเรียง)  พุทธศักราช  ๒๕๓๒

Advertisements